Провежда се конкурс за студенти за идейно проектно решение на Централната зона на село Лозен

261

Конкурсът е във връзка с идеята за изграждане на обществено-обслужващ, спортен и рекреационен селищен център


Съюзът на архитектите в Бьлгария, съвместно със Столична община (Направление "Архитектура и градоустройство") и Асоциация "Спортист Лозен - Спорт за всички" организират явен студентски конкурс за идейно проектно решение на Централна зона на село Лозен. През ноември миналата година на среща с представители на спортен клуб “Спортист Лозен - спорт за всички” кметът на район Панчарево Николай Гюров подписа предложеният от тях Меморандум за сътрудничество и партньорство за проучване, проектиране и изграждане на обществено-обслужващ, спортен и рекреационен селищен център в с. Лозен “Център- Лозен”. Според меморандума районната администрация се ангажира да съдейства за предоставяне на нужната изходна информация, да участва в регулярни информационни срещи с цел проследяване на напредъка и др. Идейният проект цели да реши проблема с липсата на общодостъпна централна част на селото за отдих, култура и спорт. Намерението е да се създадат три зони: Зелен клин-зона за отдих, Зона спорт и Зона за културни, обществени, възстановителни и спортни дейности.

Конкурсът се организира за студентите по "Архитектура", "Ландшафтна архитектура" и "Урбанизьм" от УАСГ, ВСУ "Любен Каравелов", ВСУ "Черноризец Храбър", Нов български университет и Лесотехнически университет. Темата е подходяща освен за свободно участие, така и за курсови, дипломни и преддипломни задачи. Срокът за предаване на проектите е 14 април. Предвиждат се и изложби в с. Лозен и в САБ.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота