Съчетание на историческо архитектурно наследство със съвременна намеса

237

Въпреки, че сградата във Варна не е архитектурен паметник, идеята за запазването на съществуващия ѝ облик и пластики е приложена в проекта за надграждане и преустройство


Жилищна сграда LH попада в зоната на историческия градски център на Варна. Разположена е на основната пешеходна артерия към Морската градина – бул. "Сливница" и ул. "Стефан Караджа", като в съседство е емблематичният хотел "Черно Море". Контекстът на сградата е силно характерен поради архитектурно-историческите дадености и динамичността на централната зона.

Съществуващата двуетажна сграда датира от 1923 година, като попада в категория „ансамблово значение“ и не притежава статут на недвижима културна ценност. Характерът на сградата е оформен от присъствието на варо-пясъчни пластики, декорации по фасадите и две скулптурни детски фигури на фронтона с автор Кирил Шиваров. Заложено е възстановяване и реконструиране на архитектониката и художествената пластика на сградата най-близо до оригиналните, предвид лошото актуално състояние на някои от тях.

Водеща концепция при съчетанието на историческото архитектурно наследство със съвременната намеса и дизайн е тенденцията, установена от десетилетия в световната архитектурна практика. В проекта STARH целенасочено търсят различна архитектурна визия от съществуващата с цел отдаване на нужното уважение както към сградата и духа на нейното време, така и към това на нашето съвремие.

В новоизградената част водещи са изходните градоустройствени ограничения, съобразени със силуета на околните сгради. Използван е минималистичен растер и геометрия, така че да не доминира над тази на старата сграда и да действат в хармония. Заложени са висококачествени фиброциментови панели на конструкция за цялата новоизградена фасада откъм двете улици, включително и по покривните равнини.

Динамика и характер в строгия подреден ритъм внася използването на различни по вид панели и позиционирането на големи отвори в дневните помещения по фасадите. Това допълнително подобрява ослънчаването предвид неблагоприятната ориентация и осигурява визуален контакт с входа на Морска градина.

Фасадите на съществуващата сграда са възстановени с висококачествена гладка мазилка в бял земен тон. Надстрояването е решено в същата тоналност, така че сградата да въздейства с цялостен завършен облик. Всички фризове, медальони и фигури са лазерно заснети и реконструирани с отливки от полимербетон.

Новата функционална реорганизация на пространствата и на сградата се изразяват в 4 жилищни етажа и 1 партерен с обществена функция във вида на кафе-сладкарница. В сградата има три апартамента, като последният е мезонет на два етажа. Достъпът до жилищния вход се осъществява през проход откъм ул. "Стефан Караджа". Входът на общественото пространство се запазва откъм ъгъла на сградата, като има на разположение и собствен зелен двор във вътрешната част на имота.

Награди:

2023 Сграда на годината | Победител | Жилищни сгради до 2000 кв. м РЗП
2023 Bienala de Arhitectura Dobrogeana | Победител | Архитектура
2021 Животворна светлина - Велукс | Победител | Реконструкции – Жилищни сгради
2020 Международни архитектурни награди Интерарх | Победител | Реконструкция

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон