Спортна зала "Младост" в Бургас ще се превърне в модерен център за спорт и здравословен начин на живот

900

В околното пространство ще бъдат създадени градини и зони за градско земеделие, детска площадка, шумоизолираща зелена стена и място за предаване на занаяти от възрастното поколение към по-младите


European Urban Initiative (EUI) е насочена към проекти, фокусирани върху Новия европейски Баухаус. В основата на концепцията е заложено създаването на отворени публични пространства, които да са естетически издържани, в хармония с природата и в подкрепа на устойчивото развитие на градовете, както и приобщаващи различни групи от населението. Първата покана за предложения по Програма „Европейска инициатива за градско развитие - иновативни дейности“ дава възможности на градовете да превърнат креативни идеи в пилотни проекти.

През юни Бургас спечели с проекта RELAUNCH-TO-WIN. Дейностите се фокусират върху построената през 1987 г. в архитектурния стил „Баухаус“ спортна зала „Младост“ със закрита площ около 1100 m². Намира се в комплекс „Петко Славейков“ близо до булевард „Стефан Стамболов“. Проектът предвижда тя да бъде превърната в модерен център за спорт и здравословен начин на живот. 

Снимка: Грамофона

Предвижда се цялостен ремонт на сградата с цел близко до нулево потребление на енергия, преосмисляне на вътрешния дизайн и създаване нови функционални пространства. "Атрактивният проект ще я обнови изцяло, запазвайки характерния ѝ силует", коментира кметът Димитър Николов на личния си сайт.

Проектът включва още създаване на градини и зони за градско земеделие в околното пространство. Асфалтовият площад и паркът на север от залата ще бъдат решени в ландшафтен дизайн, намаляващ ефекта на топлинния остров. Сензорни и терапевтични градини с билки и овощни дървета ще възстановят и обогатят биоразнообразието, като превърнат мястото в ботаническа експозиция на открито. Ще бъде изградена и детска площадка с природосъобразни материали. Районът ще бъде шумоизолиран от близката транспортна артерия чрез засаждане на зелена стена от видове, абсорбиращи най-високото ниво на емисии. Ще се създаде възможност за социализация и предаване на занаяти от възрастното поколение към по-младите.

Срокът за реализация на проекта е 3 години и 6 месеца. На 31 август Общинският съвет на Бургас даде съгласие Общината да изпълни предвидените дейности по проекта „Иновативни възстановителни мерки в отговор на градските предизвикателствата към здравето и включването“, като осигури съфинансиране в размер на 779 300 евро.

Източник на визуализациите: Община Бургас

ОЩЕ НОВИНИ

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии