Столична община обяви поръчка за изработване на идейно архитектурно решение за обновяване на бул. "Княгиня Мария Луиза" от площад Лъвов мост до улица "Струга"

738

Малкото време за подготовка и то в отпускарски месец са причините, поради които Съюзът и Камарата на архитектите поискаха поръчката да бъде отменена


Обществената поръчка с номер 00087-2023-0182 е с начин на възлагане "Събиране на оферти с обява" и с прогнозна стойност (без ДДС) 70 000 лева. Датата на публикуване на поръчката е 7 август, а крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 4 септември, т.е. 29 календарни дни.

Малкото време за подготовка и то в отпускарски месец са причините, поради които Съюзът на архитектите в България и Камарата на архитектите в България поискаха от Столична община и Столичния общински съвет поръчката за изработване на идейно архитектурно решение за обновяване на бул. "Княгиня Мария Луиза" от площад Лъвов мост до улица "Струга" да бъде отменена.

Макар общината вече да е коригирала крайния срок от 17 август (10 дни) на 4 септември, времето за подобна разработка продължава да е кратко. САБ и КАБ считат тази обява за  неприемлива по отношение на добрата практика в проектирането и инвестиционния процес. "Обявяването на такива обществени поръчки през август – месецът, през който повечето хора в България, включително и архитектите, са планирали и прекарват във ваканция и отпуск, е меко казано съмнителна постъпка", казват от двете организации.

"Краткият срок още повече засилва подозренията не само у архитектите, но и на много други хора, че всъщност истинският замисъл в този случай е тази процедура да мине и остане незабелязана от мнозина в професионалната общност и от гражданската общественост. Прозира намерението в последните оставащи месеци на настоящето управление проектът да бъде възложен на някого от така наречените "свои" хора. Сегашната градска управа вероятно има предвид по притворен начин тихомълком да даде поръчката на точно определени близки до нея лица, които, както допускаме, вече са се занимавали неофициално и проучвали обекта на поръчката", казват още подписалите становището арх. Лидия Лазарова - председател на Обединение ССА-САБ, и арх. Васил Василев - председател на КАБ – РК София-град.

Булевард "Княгиня Мария Луиза" от площад Лъвов мост до площада пред Централната железопътна гара е изключително важна част от цялостната урбанистична и комуникационна структура на София. Освен това районът е богат с недвижими културни ценности, има и свободни терени с голям бъдещ функционален потенциал за града. Всичко това предполага сериозно и задълбочено цялостно решение, далеч надминаващо обхвата на настоящата необмислена поръчка, се казва още в становището.

Според двете професионални организации, определеният хонорар от 70 000 лева, както и срокът за проектиране от 60 дни, са "едновременно и смешни, и тъжни". "Освен ако идеята на градската управа с тази обява не е трик за предварително отказване на мнозина от задачата, за да бъде разчистен пътят за облагодетелстване на определени лица с амбиции за последващо проектиране на значими, добре обезпечени финансово нови обекти в района", се казва още в становището. САБ и КАБ считат, че е такъв обект заслужава особено внимание и провеждане на архитектурен конкурс.

Иначе разработката има за цел да предложи концепция за обособяване на успокоена зона за движение по бул. “Княгиня Мария Луиза“ в участъка от площад „Лъвов мост“ и кръстовището с бул. “Сливница“ до ул. „Струга“ и за създаване на привлекателно, безопасно и удобно място за пешеходно движение и отдих. Целта е пространството да бъде ревитализирано, като се освободи от интензивните транзитни транспортни потоци и те да бъдат пренасочени и изведени по ринговите артерии - бул. “Сливница“, ул. “Опълченска“, ул. “История Славянобългарска“ и др.

Това предложение за значително намаляване на автомобилното натоварване кореспондира с другите изготвени концептуални решения, които касаят бъдещото развитие на територията и целят да се промени изцяло както функцията, така и естетичния облик на зоната, като по този начин да се осигури подобряване на градската среда, се казва в документацията на поръчката. Целта е в зоната да се осигурят повече пешеходни и велосипедни пространства, озеленени площи, места за сядане, зони за отдих, разходки и места за провеждане на различен вид активности и мероприятия на открито, което да я превърне в привлекателно за посещение място.

Основните изисквания към проектното решение са:

  • Реконструкция на трамвайната линия и контактно-кабелната мрежа, като се предвиди техническо решение с намалени нива на шум и вибрации, както и озеленяване на трасето, тип „зелен трамвай“.
  • Осигуряване на обслужване на сградите и минимално транзитно движение чрез локални платна.
  • Осигуряване на пешеходен достъп до входовете на сградите и автомобилен достъп до вътрешните дворове.
  • Осигуряване на паркиране на оптимален брой автомобили в локалните платна и  в подземни гаражи на две нива с входове от локалните платна.
  • Ситуиране на двупосочна велоалея.
  • Организиране на озеленено пешеходно пространство и места за рекреация предвид статута на булеварда като паметник на градинското изкуство. Предвиждане на подходящи настилки, озеленяване чрез растителни видове, съобразени със статута на територията и климатичните особености, осветление, паркова мебел, поливна система и др.
  • Съобразяване с наличната подземна техническа инфраструктура, включително на трасето на метрополитена. При доказана необходимост се допуска изместването и/или реконструкцията им.
  • Осигуряване на удобство и комфорт за всички групи от населението, включително за хората с увреждания.
  • Разработване на типови детайли за пешеходни настилки, паркова мебел, осветление на пешеходните пространства и други при съобразяване с изискванията на Наредбата за градската среда на Столична община.

Територията, предмет на разработката, попада в територия с културно-историческо наследство. Зелените площи по булеварда в този участък са декларирани за групова недвижима културна ценност като част от системата от исторически зелени площи на територията на централна градска част. В процеса на изработване на идейно-архитектурно решение трябва да се търси цялостно и комплексно решение на проблемите на територията, а не единствено покриване на основните пунктове, упоменати в заданието.

Идейното решение трябва да осигури и обвързване в южна посока по бул. „Княгиня Мария Луиза“ с пешеходните зони пл. „Св. Неделя“ и бул. „Витоша“, както и възможност за прилагането на идентично решение и в участъка на бул. „Княгиня Мария Луиза“ от ул. „Струга“ до площад „Централна гара“ и кръстовището с бул. “Христо Ботев“. Припомняме, че през 2018 година студио „А и А Архитекти“ спечели конкурс за устройствена концепция за планиране и развитие на „Вторичен градски център, зона „Централна гара София“, организиран от наградите за българска архитектура VIZAR. Целта на конкурса беше лансирането на нови идеи, функции и структура на зоната, въз основа на които да продължи работата върху конкурсната територия.

Визуализация: „А и А Архитекти“

В средата на миналата година главният архитект на София Здравко Здравков коментира за Citybuild.bg, че още в ранна фаза Подробният устройствен план за зоната около Централна жп гара е обжалван от един от собствениците. Той печели делото, защото е поискал да има собствена разработка и така стопира инвестиционната инициатива на Столична община.

„С нашите юристи преценихме, че е по-добре да стартираме наново процедурата, като този собственик бъде изключен от обхвата на разработката. Ще направим втори опит да стартираме производствата. Желанието ни е да продължим с концепцията, която спечели конкурса – пространството да се превърне в мултифукционален център със зала, хотелски и офисни площи, които да създадат работещ бизнес модел на територия с площ около 12 декара. Сроковете ще зависят от процедурите и от кръга на заинтересованите лица“, коментира тогава арх. Здравков. Вече 8 години предгаровият площад „Ротонда“ все още няма съвременна визия. Вижте повече тук.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Той достига до 15.3% (50 базисни пункта) въпреки ръста на предлагането с нови проекти за отдаване под наем

Откриха нова зона за шах на открито на Гребната база в Пловдив

Откриха нова зона за шах на открито на Гребната база в Пловдив

Тя се намира до Младежкия център и е дарение от фирма „Айгер Инженеринг” ООД

Китайска компания има интерес към Индустриалния парк в Божурище

Китайска компания има интерес към Индустриалния парк в Божурище

Това стана ясно миналата седмица след среща на собственика на Pan-China Fastening Systems и ръководството на Национална компания индустриални зони

Предстои старт на конкурса за българския павилион на Венецианското биенале

Предстои старт на конкурса за българския павилион на Венецианското биенале

Комисар на българското участие ще бъде арх. Александър Стайнов