Столична община получи одобрение за изграждане на Младежки център в район "Надежда"

103

Предвижда се изграждане на нов триетажен корпус и реконструкция на съществуваща двуетажна сграда


Визуализация: 3dlook.bg

Столична община получи одобрение за проект за изграждане на Младежки център по процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той ще е част от филиал „Надежда“ на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“.

Снимка: СО

Центърът ще бъде насочен към личностното развитие на младите хора, към възможностите за заетост на ученици и младежи до 29-годишна възраст чрез развитие на техните умения и знания. Предвидените дейности включват обучения в областите гражданско образование, лидерски умения, езикови курсове, различни видове клубове и работилници, повишаване на дигиталната компетентност и медийната грамотност на младите хора, бизнес консултиране, професионална ориентация и подготовка, артфестивали и събития.

Визуализация: 3dlook.bg

Предвижда се Центърът да обхване поне 1 500 души на възраст между 13 и 29 години от цяла София. Ще се работи активно и с младежи от уязвимите групи.

Визуализация: 3dlook.bg

Проектът за новия Младежки център е подготвен с участие на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“, както и със съдействието на кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов. Общият бюджет на проектното предложение на Столична община е в размер на 10,7 млн. лв., от които 4,3 млн. лв. е осигуреното безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Планираните средства са за строеж на сграда, разходи за оборудване и за необходимия персонал – образователни медиатори, психолози, кариерен консултант, привличане на учители.

Визуализация: 3dlook.bg

Вижте още тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота