Столична община получи одобрение за изграждане на Младежки център в район "Надежда"

117

Предвижда се изграждане на нов триетажен корпус и реконструкция на съществуваща двуетажна сграда


Визуализация: 3dlook.bg

Столична община получи одобрение за проект за изграждане на Младежки център по процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той ще е част от филиал „Надежда“ на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“.

Снимка: СО

Центърът ще бъде насочен към личностното развитие на младите хора, към възможностите за заетост на ученици и младежи до 29-годишна възраст чрез развитие на техните умения и знания. Предвидените дейности включват обучения в областите гражданско образование, лидерски умения, езикови курсове, различни видове клубове и работилници, повишаване на дигиталната компетентност и медийната грамотност на младите хора, бизнес консултиране, професионална ориентация и подготовка, артфестивали и събития.

Визуализация: 3dlook.bg

Предвижда се Центърът да обхване поне 1 500 души на възраст между 13 и 29 години от цяла София. Ще се работи активно и с младежи от уязвимите групи.

Визуализация: 3dlook.bg

Проектът за новия Младежки център е подготвен с участие на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“, както и със съдействието на кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов. Общият бюджет на проектното предложение на Столична община е в размер на 10,7 млн. лв., от които 4,3 млн. лв. е осигуреното безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Планираните средства са за строеж на сграда, разходи за оборудване и за необходимия персонал – образователни медиатори, психолози, кариерен консултант, привличане на учители.

Визуализация: 3dlook.bg

Вижте още тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН