дигитален двойник

Фондация "Проект Бузлуджа" стартира нов международен проект за създаване на дигитален двойник на монумента и прототип на първата експозиция

Фондация "Проект Бузлуджа" стартира нов международен проект за създаване на дигитален двойник на монумента и прототип на първата експозиция

За тази цел фондацията ще проведе кампании за събиране на спомени в задълбочени интервюта, социологически фокус групи с експерти и редица исторически, изкуствоведски и културно-антроположки изследвания