Обучения

На 25 юли Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство стартира програмата си с обучения

На 25 юли Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство стартира програмата си с обучения

Тогава започва 4-дневният курс “Въведение в дигитализацията на строително-инвестиционния процес в България – ниво 1”

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство ще стартира предоставяне на дигитални обучения и услуги за бизнеса

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство ще стартира предоставяне на дигитални обучения и услуги за бизнеса

Те ще бъдат предоставяни безплатно на фирмите под формата на режим на държавна помощ