VA Studio

Започна изграждането на Международното училище за кулинарни изкуства и традиционни занаяти в троянското село Голяма Желязна

Започна изграждането на Международното училище за кулинарни изкуства и традиционни занаяти в троянското село Голяма Желязна

Предвидено е на територията на кампуса да бъдат възстановени исторически сгради, като се съхранят ключови елементи от архитектурата и интериора