ДА БЪДЕ БАНЯ прерасна в Българска асоциация за термално наследство (БАТН)

122

Както и досега като гражданска инициатива "Термално-Нормално", новата легитимна организация ще работи за съвкупността от две неделими части - ресурс от минерална вода и създадения за него сграден фонд


ПРЕДИСТОРИЯ И ХРОНОЛОГИЯ

През декември 2018г. хаштагът #дабъдебаня възниква като израз на гражданския копнеж да се възвърне изначалната функция на Централна минерална баня в София. Три години преди това е създадена Фейсбук страницата "Термално-Нормално", която започва да работи като социална медия, бореща се софийските стари бани да бъдат възстановени като термални центрове.

На 14 декември 2018г. граждани организират флашмоб в Регионален исторически музей, който понастоящем се помещава в южното крило на сградата на Централна минерална баня. Купуват си билети за музея, влизат като туристи и вътре се преобличат в бели халати. Снимат клип на флашмоба и го разпространяват сред медиите. Следват серия от акции, публикации във Фейсбук страницата на "Термално-Нормално" и все по-голям интерес от страна на медиите към тази гражданска инициатива, а софийските бани стават тема в предизборната реторика на политическите партии на местно ниво.

През юли 2020г. Общинско предприятие "Софияплан" проведе Отворена покана за разработване на концепции за развитие на тънещото в разруха североизточно крило на Централна минерална баня. Всички участвали в Поканата екипи предложиха в концепциите си функция "баня". Класирани бяха три екипа.

На 16 април 2021г. в Столичен общински съвет е внесен Доклад за североизточното крило на Централна минерална баня, изготвен на базата на предложените от екипите три концепции. Докладът е отложен и до ден днешен няма развитие по казуса, а Столична община мълчи.

През април 2021г., поради съмнения за корупция и в следствие на гражданския натиск, със съдействието на Антикорупционен фонд България, се стига до спиране на Обществена поръчка за превръщането на минерална баня "Овча купел" в Център за върхови постижения. Уволнен е Тодор Чобанов - заместник-кмет по "Култура, образование, спорт и туризъм" в Столична община.

УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ

На 25 март тази година в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност е вписана Българска асоциация за термално наследство (БАТН). Както името подсказва, фокусът на асоциацията е върху термалните ресурси и тяхното развитие. Като следващ етап от досегашното развитие членовете на Термално-Нормално създават легитимна организация, която да даде възможност за по-висока ефективнаст по отношение на каузата, зад която стоят. Ето и някои от акцентите в дейността на организацията:

➔ БАТН се фокусира върху развитието на българските термални ресурси, възстановяването на тънещите в разруха термални центрове (бани и санаториуми) и осигуряване на широк обществен достъп до тях.

➔ БАТН си взаимодейства активно с всички държавни институции, които носят отговорност за състоянието на българското термално наследство и имат връзка с него - Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на здравеопазването и "СБР-НК"ЕАД, Министерство на културата и НИНКН, Министерство на туризма, общини.

➔ БАТН поддържа постоянен контакт с гражданите и работи заедно с тях за осигуряване правото им да ползват минералната вода за здравна превенция, рехабилитация, лечение и релакс.

➔ БАТН работи за развитие на термалните центрове в добрата българска традиция - като социални средища и места със специфични културни и здравни практики.

По-значими акции, свързани с каузата #дабъдебаня:

Флашмоб

Видео "Актьори за банята"

Кръгла маса

Акция "Тела на сухо"

Акция "Местопрестъпление" 

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия