Готов е новият корпус със закрит плувен басейн на ОУ "Св. Иван Рилски" и ПМГ "Христо Смирненски" в Перник

153

В новата сграда на четири етажа са обособени и физкултурен салон, класни стаи, 8 STEM кабинета и две иновативни обществени пространства


До две седмици басейнът и сградата ще бъдат достъпни за учениците на двете училища и перничани. Предвижда се таксата за ползване на басейна от възрастни на посещение за 1 час да бъде 10,00 лв., а деца и ученици до 18 годишна възраст няма да заплащат такса. Съоръжението ще може да се използва свободно след учебните занимания по плуване и тренировките при утвърден график. Предвидено е и издаването на месечни абонаментни карти и такива за шест месеца, както и ползването на басейна от спортни клубове за провеждане на тренировки, състезания, срещи и други мероприятия.

Източник: Община Перник

Поръчката е инженерингова – за проектиране, строителство и авторски надзор. Изпълнител е фирма „Некс Билд“. Изпълнението на проекта е по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ на МОН. Вижте видео за новия корпус и басейн тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти