Стартира българска мрежа на организациите, които подобряват публични пространства с участието на граждани

88

Поводът ще бъде отбелязан с първи национален форум за включващо градско развитие от 1 до 3 септември в сградата на Сточна гара в София


В градовете в цяла България има все повече организации, които работят за подобряване и развитие на градски пространства с активното участие на гражданите. Това е и поводът за първия национален форум за включващо градско развитие, който се организира в сградата на Сточна гара в София от 1 до 3 септември. Събитието цели да събере и покаже позитивни примери за създаване на иновативни и качествени публични места от цялата страна, и да обсъди с инициаторите им общите проблеми и решения, които срещат. За целта организаторите са предвидили еднодневна конференция с международни лектори, пет дискусионни панела с участието на над 25 организации, практическа работилница и изложба с избрани проекти. Първият национален форум Placemaking Connected: Bulgaria поставя и официален старт на национална мрежа на организациите, които разпространяват и прилагат практики  за иновативно и включващо градско развитие в страната.

“Placemaking е глобална тенденция в споделеното развитие на публични пространства с активното участие на гражданите. Това е процес на създаване на качествени места, в които хората искат да живеят, работят, играят и учат”, коментира Ласка Ненова от Сдружение BG Бъди активен, която е и член на борда на Placemaking Europe - европейската плейсмейкинг мрежа. “Като една от първите организации в България, която работи по методологията на placemaking-a, ние събираме активните организации от страната, за да им помогнем с ноухау и ресурси, до които имаме достъп, и най-вече да покажем, че има много хора и експерти в цяла България с активно и иновативно мислене за градските пространства. Те имат висока мотивация да променят средата, но понякога не им достигат определени знания и вяра, че могат устойчиво да влияят. Вярваме, че чрез създаването на национална мрежа от тези организации ще им осигурим добра възможност за обмяна на опит, знания, умения и нови идеи”, добавя още тя. През 2018-та сдружението проведе първата международна конференция “Placemaking connected”, която събра над 130 участника в Пловдив.

“Всички тези хора срещат сходни проблеми, но и сходни решения в работата си по градове и райони”, допълва Адрияна Михайлова от Агенция Имп-Акт и ГРАДОСКОП, партньори на събитието. “Чрез този форум ще поставим основата на една по-широка и публична дискусия за решаване на общите казуси и проблеми с участието на международни експерти и политици. В по-дългосрочен план целим да създадем споделена визия за развитие на този новосформиращ се сектор, който заедно да има силата да се бори за по-добри политики.”  

Националният placemaking форум започва на 1 септември (петък) с еднодневната международна конференция, в която участие ще вземат два международни лектора с разнообразен опит от международната плейсмейкинг мрежа Placemaking Europe, и пет дискусионни панела с участници от различни градове. Дискусиите ще поставят на фокус различните типологии на публичните пространства, и предизвикателствата, които активистите срещат в тяхното подобряване и развитие: места за живот, места за работа, места за природата и места за общуване. Заключителната диксусия ще търси различни възможности за подобряване на политиките за стимулиране и подпомагане на инициативите.

Програмата на втория ден включва няколко практически работилници, а през трите дни всички посетители ще могат да разгледат и изложба с избрани български проекти. Форумът се случва в необитаемата сграда на Сточна гара, станала по-известна от миналата година в рамките на дългосрочна placemaking инициатива “Зеленият преход на гарите” на ГРАДОСКОП. През третия ден от форума организаторите планират и символичен флашмоб, който да покаже ролята на обединението в създаването на качествена градска среда. Над 20 населени места в страната ще се включат като покажат своята ангажираност и подкрепа и въвлекат граждани и активисти и организират намеса в градска среда.

Форумът Placemaking Connected: Bulgaria се провежда паралелно с четвъртото издание на фестивала „Реките на София“ от 1 до 3 септември край Перловска река в Южен парк 2. Достъпът е свободен, но е необходима предварителна регистрация тук. Програмата на събитието може да бъде намерена тук.

BG Бъди активен е колектив от хора и организации, които дават алтернативни решения на съществуващи проблеми чрез създаване на концепции, ресурси и връзка на национално и международно ниво. BG Бъди активен е член на International Sport and Culture Association, както и на Placemaking Europe (основателят на сдружението Ласка Ненова е учредителен член на борда на организацията). Сдружението е официален партньор на  New European Bauhaus Partner  и World Urban Campaign partner.

ГРАДОСКОП е мултидисциплинарна колаборация на различни експерти с фокус върху устойчивото и включващо градско развитие. Екипът работи по проекти и инициативи за обживяване на индустриални и неактивно използвани градски пространства, като популяризира и налага съвременни, включващи и устойчиви процеси в градското планиране и управление.

Imp-Act е комуникационна агенция за устойчиво развитие и градска култура. Екипът и се състои от експерти с дългогодишен опит в публичните и корпоративни комуникации и редица инициативи за подобряване на живота в градовете. Разработват професионални комуникационни стратегии и кампании, които оставят позитивен отпечатък и от които печелят едновременно бизнесът, хората и градовете.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота