В ИСУН 2020 са публикувани индивидуалните оценки на блоковете от първия етап на процедурата за енергийно обновяване по НПВУ

81

Гражданите могат да се запознаят с оценката на блока си чрез общината


Класирането от първия етап на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост е публикувано в публичния модул на ИСУН 2020. Така общините вече имат достъп до индивидуалните оценителни листове на всеки проект. Всички граждани, които искат да се запознаят детайлно с получената оценка на блока си по отделните критерии в „Група I. Критерии за административна допустимост“ и „Група II. Критерии за оценка на качеството“, могат да го направят чрез общинската администрация, подала проектното предложение.

Оценката за пет от критериите в „Група II. Критерии за оценка на качеството“ е автоматична. Точките се образуват на базата на първичните документи и въведените от общините в системата данни за индикатора за енергийни спестявания, индикатора за намаляване на въглеродни емисии, индикатора за площ на сградата посочени в т. 5 от формуляра, бюджета на проекта в т. 7 от формуляра и данните за процента на собствениците, участващи в сдружението, посочени в т. 12 от формуляра. Методиката за оценяване на всяко предложение за изпълнение на инвестицията е подробно описана в точка „16. Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция“ и точка „17. Критерии за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиция“ от насоките за кандидатстване за първия етап на процедурата.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие