Фондация "Проект Бузлуджа"

Фондация "Проект Бузлуджа" стартира нов международен проект за създаване на дигитален двойник на монумента и прототип на първата експозиция

Фондация "Проект Бузлуджа" стартира нов международен проект за създаване на дигитален двойник на монумента и прототип на първата експозиция

За тази цел фондацията ще проведе кампании за събиране на спомени в задълбочени интервюта, социологически фокус групи с експерти и редица исторически, изкуствоведски и културно-антроположки изследвания

Фондация "Проект Бузлуджа": Поради забрана за достъп на екипа ни до обекта успехът от 3 години работа може да бъде загубен

Фондация "Проект Бузлуджа": Поради забрана за достъп на екипа ни до обекта успехът от 3 години работа може да бъде загубен

Фондацията може да поиска достъп за определени хора и при определени условия за мониторинг на проекта, каза областният управител на Стара Загора