Как да превърнем българското училище в образователна институция на 21 век?

192

„Наръчник за трансформация“ на студио Think Forward се основава на 8 архитектурни и социални проекта, като принципите в него могат да бъдат използвани от всяко училище, поело по пътя на промяната


Снимка: Bulgarian Pavilion

На международното Биенале за архитектура във Венеция, което продължава до 26 ноември, българският павилион представя изложба, която показва обезлюдяването на селища и изоставените училища в страната. Тя обаче дава и възможни сценарии за едно по-добро бъдеще, като архитектите предлагат редица решения за съживяване на изоставените училища в малките общини чрез социални иновации и промяна в модела на образователната институция от миналия век. „Наръчник за трансформация“ е част от съдържанието на каталога „From Darkness to Light“, създаден от кураторския екип на българския павилион. Наръчникът е с автор Think Forward - интердисциплинарно студио, чиято практика надхвърля архитектурния, интериорния и интерактивния дизайн, тъй като е екипът се вълнува от социално-етичните проблеми и техните решения със средствата на изкуството. Повече за проектите на студиото вижте тук.

Снимка: Топлоцентрала

„Наръчник за трансформация“ е колекция от преживени принципи за превръщането на българско училище от 20-и век в образователна институция на 21-ви век в рамките на 8 проекта. Финансирана от делегираните бюджети на училището, тази поетапна модернизация е пример за социална иновация. Специфичното в този проект е единствено името на училището – „Св. св. Кирил и Методий“, а изведените принципи са общовалидни за всяко едно учебно заведение. Общото между проектите е социалният подход.

Принцип на Отвореност

Образованието е средство за опознаване на света чрез любопитство и изследователски ум. „Разопаковането“ на училищната сграда дава възможност за изнасяне на учебния процес и приобщаване на дворните пространства чрез открити класни стаи, природни лаборатории, метеорологични станции, сензорни кътове. Обучението на открито възпитава екологична и социална интелигентност, създава връзка между учениците, заобикалящата ги природа и жителите на прилежащия квартал.

Принцип на Прозрачност

Прозрачността в образователната среда е контрапункт на изолираните зони в училищната сграда на 20-и век. Видимостта, постигната чрез остъклени пробиви, води до взаимовръзки между отделните дисциплини и разкрива потенциал за интердисциплинарно обучение. Прозрачността скъсява границите не сaмо между отделните пространства и предмети, но и между ученици, учители и администратори, създавайки усещане за общност.

Принцип на Свързаност

Общността се гради и чрез методи за активна социализация. Коридорните пространства на училището на 20-и век свеждат своето анемично предназначение до връзка между функционалните училищни зони. Осъзнаването им като кипяща пресечна точка и насищането им с нова социална инфраструктура като зони за общуване, творчество и игра обогатява извънкласните дейности и създава връзка между учениците. Нещо повече – канализирането на детската свръхактивност в градивна дейност в междучасията води до значителен спад на случаите на насилие в училище.

Принцип на Пространственост

Липсата на пространствена информационна система в училище води до загуба на ориентация и често до невъзможност за опознаването на функционални звена от училищната структура като библиотека и клубове. Усещането за пространственост може да се постигне чрез инфраструктура от графични знаци и цветови кодове за училищни функции. Резултатът е достъпна среда и свобода на децата да се възползват от желаните класни и извънкласни дейности.

Принцип на Достъпност

Свободният достъп до всички функционални зони, част от които в училището на 20-и век са с контролиран достъп – актова зала, физкултурен салон, библиотека, активира детската инициативност и дава свобода на децата да самоорганизират своите извънкласни дейности.

Принцип на Гъвкавост

Твърдата структура на училището от 20-и век лишава ученика от усещането за свобода и сковава детската инициативност. Гъвкавото и лесно трансформируемо училищно пространство и мобилно обзавеждане дават възможност за прилагане на различни образователни режими и методи. Колкото по-гъвкава е средата, толкова повече сценарии на използване произвежда детското въображение.

Принцип на Равнопоставеност

Архитектурната училищна типология на 20-и век е отзвук от индустриалното разбиране за поточно предаване на знание. Принципите на йерархичност в образователния процес, архитектурно въплътени в класна стая с подиум и чинове в поточна линия, възпитават страх и пасивност. Демократизирането на образованието изисква премахване на символите на йерархия и създаване на среда на равнопоставеност, диалогичност и активно учене.

Принцип на Преживяване

Докато училището на 20-и век преподава чрез теория, училището на 21-ви век преподава с преживяване, ценности и нагласи. С развитието на способността да се учат от опита си, учениците все повече поемат отговорност за собственото си обучение и развитие и усъвършенстват умението да учат. На архитектурно ниво, проектно-базираното обучение се превъплъщава в база за експерименти, в която всяко теоретично знание може да се приложи на практика.

Think Education Forward е концепция за архитектурно трансформиране на българско училище в рамките на 8 проекта, 2 от които в момента са процес на реализация. Първият етап от стратегията (от 2015г.) включва проектите "5 Стаи", "Out-of-school" и "Демократос". Вторият етап включва: New Infrastructures (2020) - проект за реновация на коридорни пространства, адресиращ проблема за нефункционалните и амортизирали училищни коридори; Sports Hall (2021) - проект за реновация на училищния спортен салон, адресиращ проблема за детското наднормено тегло; Artscience Centre (2022) - проект за трансформиране на училищния сутерен в приложен център за наука и изкуство, адресиращ проблема за липса на проектно-базирано обучение; Discovery Room (в процес на реализация) - проект за ресурсен център, адресиращ проблема за липсата на адекватно образование на деца със специални образователни потребности; Multi-Sport (в процес на реализация) - проект за спортна площадка на открито, адресиращ проблема за липсата на здравно образование.

5 ROOMS (2015)

ОUT-OF-SCHOOL (2016)

DEMOCRATOS (2018)

NEW INFRASTRUCTURES (2020)

SPORTS HALL - MIND SPORTS и PHYSICAL SPORTS (2021)

ARTSCIENCE CENTRE - STEM CENTRE и HALLWAY (2022)

DISCOVERY ROOM (2023)

MULTI-SPORT (в процес на реализация)

Отделно от проектите за училището в Свети Влас, Think Forward имат други за образователна инфраструктура назад в годините: в 58 ОУ "Сергей Румянцев" в столицата - едно от първите, обновили санитарни помещения по инициативата "София избира децата", STEAM центърът в Ахелой, FUN ROOM и ТВОРЧЕСКА СТАЯ в ГПАЕ "Гео Милев" в Бургас.

Вижте още тук.

ОЩЕ НОВИНИ

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие

Възпитаници на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив подготвиха украса за Баба Марта

Възпитаници на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив подготвиха украса за Баба Марта

Арка със стилизирани елементи от български шевици и пейка, увита с мартеница, са поставени на пл. „Стефан Стамболов“ за снимки и селфита